Wykonawcy merytoryczni:

  • prof. dr hab. Sławomir Możdzioch (kierownik projektu)
  • prof. dr hab. Wojciech Chudziak
  • dr hab. Jacek Poleski

 

Instytucje uczestniczące w realizacji projektu:

  • Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk - Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
  • Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  • Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego