Niesłabin

Położenie: Na wsch. od N., przy skrzyżowaniu dróg Niesłabin-Rudunek-Zbrudzewo. Grodzisko stożkowate (?) (zapewne pierwotnie wklęsłe?). W 1888 r. znacznie już rozwiezione. S. Suchecki przypuszczał na podstawie pozostałej części, iż mogło mieć do 60 kroków (czyli ok. 55 m) średnicy. Oczyściwszy profil znalazł ślady „głębokich ognisk", czyli zapewne jam.

(SiM. t. 4, s.184)

Młynkowo

Położenie: 1100 m na pn. od Młynkowa, 100 m od lewego, wschodniego brzęgu Mogilnicy, przy wschodniej stronie drogi z Młynkowa do Wilczyna, na wysokim gliniastym wzgórzu otoczonym z trzech stron bagnem. Grodzisko stożkowate (?), czworoboczne. Wymiary górą: 22 m, wys. 13 m. Wg notatki w Muz. Arch. w Poznaniu długość boków grodziska przy podstawie wynosi 52 m, 42 m, 46 m oraz 35 m. Być może chodzi tu o grodzisko wyżynne ze słabo zachowanymi wałami, stąd zaliczono je błędnie do grupy grodzisk stożkowatych. Zawartość warstw kulturowych grodziska wyklucza możliwość powiązania go z późniejszymi obiektami stożkowatynri. W ścianach znaleziono dużo tłuczonych kamieni, węgiel drzewny oraz fragment bruku kamiennego. Na szczycie grodziska przy jego zewnętrznej krawędzi do pd. widnieją ślady wału o wys. do 0,60 m.

 (SiM. t. 4, s. 106-107)

Korytnica

Grodzisko wklęsłe o średnicy kotlinki 60 m, a szerokości wału 7 m (ryc. 83).

(SiM. t. 3, s. 120)

Dakowy Mokre

Grodzisko wklęsłe, położone o 150 m na zach. od mostu nad dopływem Mogilnicy, wsród blotnistych łąk.