Lubno

Grodzisko nizinne, podkowiaste z wklęsłym majdanem, usytuowane na nieznacznym wzniesieniu. Wyraźnie czytelny, wysoki wał ma strome stoki zewnętrzne i łagodne wewnętrzne. Jego ramiona sięgają brzegu jeziora. Grodzisko okala szeroka i płytka fosa.

Wymiary: podstawa grodziska 85 x 92 m, wysokość wału od dna fosy 7,5 m, wysokość wału od powierzchni majdanu 2-4,5 m.

Grodzisko jest dobrze zachowane, jego teren stanowi nieużytek. W części północno-zachodniej przy brzegu jeziora porośnięte jest drzewami. Na szczycie wału znajduje się wieża triangulacyjna.

W 1925 r. Sandt stwierdził na wale obecność ,,bruku kamiennego", stanowiącego być może licowanie.

Człopa

Grodzisko zlokalizowane przy południowo-wschodnim brzegu jeziora Kamień, w zakolu wpadającego do niego strumyka, w odległości ok. 2 km na południowy-zachód od zabudowań Człopy. Obiekt ze wszystkich stron otaczają podmokłe łąki. Jedyne dojście lokalizowane jest od strony północno-zachodniej, gdzie znajduje się pasmo niewielkich wzniesień.

Grodzisko nizinne, stożkowate, usytuowane na niewielkim wzniesieniu, składające się z 3 elementów: właściwego stożka o stromych zboczach, fosy okalającej stożek i wału przylegającego bezpośrednio do fosy. Wał i fosa są najbardziej czytelne od strony zachodniej i północnej. W części wschodniej są zniwelowane. Szczytowa część nieregularnie owalnego stożka jest nieznacznie wklęsła.

Wymiary: podstawa grodziska (łącznie z wałem i fosą) - 95 x 100 m, podstawa stożka 13 x 21 m, wysokość stożka od lustra wody - 10 m, od dna fosy - 8,5 m.

Obiekt jest dość dobrze zachowany, tylko w części wschodniej wał z fosą są prawie całkowicie zniwelowane.

Bytyń

Grodzisko położone u nasady półwyspu, przy zachodnim brzegu Jeziora Bytyńskiego, 1,8 km na wschód od miejscowości Bytyń. Grodzisko wyżynne, stożkowate, usytuowane na naturalnym wzniesieniu, składające się z trzech elementów: właściwego stożka o stromych zboczach, fosy okalającej stożek w połowie wysokości wzniesienia i wału przylegającego bezpośrednio do fosy. Wał i fosa są najbardziej czytelne od strony południowej. Szczytowa część owalnego stożka jest wyraźnie spoziomowana. Wymiary: podstawa stożka - 75 x 80 m, powierzchnia części szczytowej 42 x 46 m, wysokość od lustra wody - 16 m, wysokość od dna fosy, w części południowej 6 m, w części zachodniej 11 m.
Obiekt jest nieznacznie zniwelowany i porośnięty gęstym lasem mieszanym.

Ostrowiec

Grodzisko położone 0,9 km na zachód od zabudowań wsi Ostrowiec w zakolu rzeki Debrzycy, bezpośrednio na południowy zachód od mostku na rzece.

Grodzisko nizinne, stożkowate na planie owalnym, o dość stromych stokach i poziomej części szczytowej , usytuowane wśród podmokłych łąk. Od strony zachodniej przylega do brzegu rzeki, z pozostałych zaś otacza je kotlinkowate zagłębienie, częściowo zniwelowane przez biegnącą u podnóża wschodniego stoku drogę polną. Bezpośrednio na zewnątrz kotlinki od południa i północny znajdują się dwa kopczykowate wzniesienia, a od wschodu łukowata fałda ziemna.

Wymiary: podstawa stożka 32 x 56 m, powierzchnia części szczytowej 14 x 22 m, wysokość stożka od lustra wody 8 m.

Stożek wraz z kopczykami są silnie zniszczone licznymi rowami strzeleckimi. Całość porośnięta jest lasem mieszanym.