Podstawowe informacje
Miejscowość
Machnów Stary
Województwo
lubelskie
Powiat
tomaszowski
Gmina
Lubycza Królewska
Obszar AZP
96-91
Nr stanowiska w miejscowości
46
Nr stanowiska na obszarze
76
Forma terenowa
terasa nadzalewowa
Pokrycie terenu
łąka
Chronologia
WS?
Cechy
Forma
Stan zachowania
Powierzchnia całości
pierścieniowata
zniszczone orką
4
Znaleziska
-
Opis

Grodzisko (?) dwuwałowe pierścieniowate odkryte w latach 2014-2016. Badania powierzchniowe i nieinwazyjne zrealizowano w 2018 r. Wał wewnętrzny zamyka przestrzeń 1,7 ha (143 x 175 m), zewnętrzny około 4 ha (234 x 262 m). Oba wały okalają fosy. Na majdanie obiektu znaleziono fragmenty ceramiki z VIII-X i XI-XIII w. oraz nowożytnej (XVIII-XIX w.). Niezbędne badania wykopaliskowe.

-
Badania archeologiczne
Rok (rozpoczęcia)
Kierownik badań
Rodzaj badań
Miejsce przechowywania zbiorów
2014
G. Mączka
penetracja terenowa
-
2018
P. Piotrowska, M. Piotrowski, Ł. Wyszyński
badania nieinwazyjne
-
Literatura
G. Mączka, Zapomniane grodziska, gródki i fortalicja - suplement do Atlasu Zabytków Archeologicznych Lubelszczyzny, [w:] Wiadomości Konserwatorskie, 2017 tom 19, s. 245-257.
. Ł. Wyszyński, P. Piotrowska M. Piotrowski, Machnów Stary, gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski. Grodzisko, [w:] Grody Lubelszczyzny od XI do XIV wieku, Skarby z Przeszłości 20, 2019, s. 270-283.
Pozycja na mapie
Wyznacz trasę trasy z
Pokaż trasę
Zdjęcia stanowiska