Instytut Archeologii i Etnologii PAN 

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza 

ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław 

tel: 71-344-16-08; fax: 71-344-33-52

email: sekretariat@arch.pan.wroc.pl