Podstawowe informacje
Miejscowość
Korytnica
Województwo
wielkopolskie
Powiat
ostrowski
Gmina
Raszków
Obszar AZP
66-34
Nr stanowiska w miejscowości
-
Nr stanowiska na obszarze
-
Forma terenowa
-
Pokrycie terenu
las
Chronologia
?
Stan opracowania
W opracowaniu
Cechy
Brak
Znaleziska

?

Opis

Grodzisko wklęsłe o średnicy kotlinki 60 m, a szerokości wału 7 m (ryc. 83).

(SiM. t. 3, s. 120)

-
Badania archeologiczne
Brak
Literatura
W. Kowalenko, Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII wieku), 1938, s. 237.
W. Hensel, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, 1959 tom III, s. 120.
Pozycja na mapie
COM_PANARCHEO_FRONTENT_LOCATION_ROUTE_FROM
COM_PANARCHEO_FRONTENT_LOCATION_ROUTE_SHOW
Zdjęcia stanowiska