Podstawowe informacje
Miejscowość
Dakowy Mokre
Województwo
wielkopolskie
Powiat
nowotomyski
Gmina
Opalenica
Obszar AZP
55-23
Nr stanowiska w miejscowości
1
Nr stanowiska na obszarze
-
Forma terenowa
-
Pokrycie terenu
-
Chronologia
B/C-D (SiM, t. 1,s. 148)
Stan opracowania
W opracowaniu
Cechy
Forma
Stan zachowania
Powierzchnia całości
wklęsłe
-
-
Znaleziska

"(Inwentarz pomieszany z zabytkami znalezionymi w pobliżu grodziska). Ułamki naczyń glinianych, przęślik gliniany (ryc. 94, rys. 3),część łyżwy kościanej (bez noska) z dwoma otworami (ryc. 95) szydła i rylce kościanie (ryc. 94, rys. 1, 2, 4-5), przedmiot rogowy, grzebień kościany lub rogowy, nóż żelazny (ryc. 98, rys. 4) żarna kamienne, węgielki drzewne, kości zwierzęc. Ułamki naczyń górą obtaczanych (ryc. 96; ryc. 97; ryc. 98,rys. 1-3. 5 i 7; ryc. 99 rys. 1-4, 6-8). Wykonano je z gliny zawierającej znaczną domieszkę gruboziarnistego piasku, spotykamy u nich znaczne rozpiętości w sposobie wygładzenia pow,erzchni. Wg kształtu możemy wydzielić: 1. dwustożkowe [np. ryc. 96, rys. 4 i 10; ryc. 98, rys. 1(?); ryc. 99 rys. 1(?) i 2], 2. słabo profilowane (np. ryc. 98, rys. 3 i 5) z brzegami słabiej i silniej wywiniętymi. Jako zdobiny występuje motyw kratkowy (ryc. 96, ryc. 4), ujęty dwoma pasmami linii poziomych (naczynie dwustożkowe), wykonany 5-zębnym narzędziem, pasma linii nieznacznie ukośnych dotykającen pasma linii falistych (ryc. 99, rys. 4), bruzdy poziome (ryc. 98, rys. 1), nakłucia ukośne i pasmo linii falistych (ryc. 96, rys. 11), szeregi dołków nieregularnie ułożonych (ryc. 98, rys. 7), koła wykonane pustym stemplem (ryc. 98, rys. 5), głębokie bruzdy, dzięki którym powstaje rodzaj wałków, krawędź tego naczynia zdobiona jest dołkami (ryc. 98, rys. 1). Jeden ułamek zdobiony jest poniżej załomu szyjki wałkiem w przekroju daszkowatym i poniżej niego dwoma pasmami linii falistych, wykonanych kilkuzębnym narzędziem (ryc. 98, rys. 2). Spotyka się dalej pasma półksiężycowate z pasmem poziomym i pasmami linii falistych (ryc. 98, rys. 3) oraz podwójne pasma linii falistych (ryc. 99, rys. 3). Jedno dno z wklęsłym odciskiem (ryc. 100), jeden uł. z otworem po naprawie (ryc. 97, rys. 5). Całkowicie obtaczane: Na ogół mało charakterystyczne. Glina z mniiejszą domieszką. Jeden fragment (ryc. 99, rys. 5 ) naczynia cylindrycznego względnie naczynia z cylindryczną szyjką, o krawędzi brzegu wysuniętej na zewnątrz i szyjce zdobioniej nakłuciam ukośnymi wykonanymi grzebykiem oraz dwiema liniami falistymi zrobionymi patykiem. Do tej też najprawdopodobnej grupy należy ułamek zdobiony plecionką."

Opis

Grodzisko wklęsłe, położone o 150 m na zach. od mostu nad dopływem Mogilnicy, wsród blotnistych łąk. 

-
Badania archeologiczne
Rok (rozpoczęcia)
Kierownik badań
Rodzaj badań
Miejsce przechowywania zbiorów
1877
-
-
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
1923
-
autopsja
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
1947
-
autopsja
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Archiwalia
Rodzaj dokumentu
Nazwa instytucji
Sygnatura
zbiory
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
nr inw. T. P. N. 1886. 48-49, inw. 1918. 5, nr inw. 1930. 1, nr kat. 1930. 1-2
Literatura
J. Dylik, Analiza geograficznego położenia grodzisk i uwagi o osadnictwie wczesnohistorycznym Wielkopolski, 1936, s. 81.
W. Kowalenko, Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII wieku), 1938, s. 193.
W. Hensel, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, 1950 tom I, s. 146-149.
Pozycja na mapie
COM_PANARCHEO_FRONTENT_LOCATION_ROUTE_FROM
COM_PANARCHEO_FRONTENT_LOCATION_ROUTE_SHOW
Zdjęcia stanowiska