Podstawowe informacje
Miejscowość
Białe Piątkowo
Województwo
wielkopolskie
Powiat
wrzesiński
Gmina
Miłosław
Obszar AZP
57-33
Nr stanowiska w miejscowości
3
Nr stanowiska na obszarze
-
Forma terenowa
-
Pokrycie terenu
-
Chronologia
faza B-C do średniowiecza
Cechy
Brak
Znaleziska

Ułamki naczyń glinianych: 1. grubej roboty, 2. całkowicie obtaczanyoh (ryc. 14) i 3. średniowiecznych. Gładzidło kamienne, fragm. żelazne (ryc. 15) m. in. grot kuszy, kawałki polepy i kości zwierzęce.

Opis

Częściowo zniszczone grodzisko stożkowate obwiedzione wałem (dawniej być może wklęsłe ?).

Położenie: 600 m na północny wschód od wsi, wśród łąk zamienionych na stawy rybne, na lewym brzegu rz. Miłosławki

(SiM, t.1, s. 24)

-
Badania archeologiczne
Rok (rozpoczęcia)
Kierownik badań
Rodzaj badań
Miejsce przechowywania zbiorów
1934
-
badania powierzchniowe
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Archiwalia
Rodzaj dokumentu
Nazwa instytucji
Sygnatura
katalog
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
nr inw. 1934. 135, nr kat. 1934. 505-508
Literatura
J. Dylik, Analiza geograficznego położenia grodzisk i uwagi o osadnictwie wczesnohistorycznym Wielkopolski, 1936, s. 81.
W. Kowalenko, Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII wieku), 1938, s. 177.
W. Hensel, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, 1953 tom II, s. 24-25.
Pozycja na mapie
Wyznacz trasę trasy z
Pokaż trasę
Zdjęcia stanowiska