Podstawowe informacje
Miejscowość
Siedlemin
Województwo
wielkopolskie
Powiat
jarociński
Gmina
Jarocin
Obszar AZP
63-33
Nr stanowiska w miejscowości
1
Nr stanowiska na obszarze
-
Forma terenowa
dolina rzeczna
Pokrycie terenu
pole
Chronologia
faza B, E oraz późne średniowiecze
Cechy
Forma
Stan zachowania
Powierzchnia całości
wklęsłe
-
-
Znaleziska

Wg informacji F. Gibasiewicza znajdywano tutaj ostrogi żel., wędzidło żel., brązowe ozdoby wędzideł i dużo guzów brązowych, a także groty oszczepów i bełtów kusz. Z badań w 1973 r. pochodzi 1 grot bełtu do kuszy z tuleją. Ponadto w zbiorach znajduje się fragment wędzidła, ogniwo łańcucha i fragment nieokreślonego przedmiotu żel. Wśród 135 fragmentów naczyń dominują duże fragmenty naczyń grubej roboty, niezdobionych, przeważnie słabo profilowanych. Ponadto występują fragmenty naczyń obtaczanych całkowicie (8) zdobionych bruzdami, fragmenty naczyń obtaczanych silnie stalowoszarych i toczonych ceglastych. polepa, zwęglone belki. 

(SiM. t. 6, s. 53-54)

 

Opis

Grodzisko, dawniej określane jako wklęsłe, wg opisów miało kształt czworoboku z zaokrąglonymi rogami, otaczała je fosa,
długość boku grodziska wynosiła 75 m, szer. wału u podstawy 20 m, wys. wału 1 m. W pn.-zach. narożniku stwierdzono wiele węgli i popiołu. Na głęb. 0,6 m natrafiono na dużą ilość kamieni. Przy pracach ziemnych znajdywano tu także duże kawały polepy z odciskami drewna oraz zwęglone belki. Wg Gibasiewicza wał miał być zbudowany ze skrzyń wypełnionych gliną. W 1973 r. grodzisko było zachowane już tylko w formie niewysokiego niezbyt regularnego wyniesienia, forma grodziska była zupełnie zatarta.
W 1981 r. nie natrafiono nawet na te pozostałości grodziska, teren ten bowiem został zabudowany. Nie da się ustalić charakteru tego obiektu. Nie można wykluczyć, iż było to grodzisko stożkowate, otoczone fosą, a belki i polepa pochodzą z resztek budowli drewnianej. Za takim rozwiązaniem przemawiałyby znaleziska wskazujące na użytkowanie tego obiektu u schyłku wczesnego i w pełnym średniowieczu. Materiały wcześniejsze mogły się znaleźć na wtórnym złożu.

(SiM. t. 6, s. 52-53)

 

-
Badania archeologiczne
Rok (rozpoczęcia)
Kierownik badań
Rodzaj badań
Miejsce przechowywania zbiorów
1925
Z. Zakrzewski
autopsja
-
1928 - 1928
F. Gibasiewicz, J. Kostrzewski
autopsja
-
1973 - 1973
D. Durczewski, W. Śmigielski
autopsja
-
1981 - 1981
Z. Kurnatowska, A. Łosińska, W. Śmigielski
autopsja
-
Archiwalia
Rodzaj dokumentu
Nazwa instytucji
Sygnatura
zbiory
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
1908:894-896, 1909:1029, 1911:251, 1915:3
zbiory
Towarzystwo Przyjaciół Nauk
1918:54, 1973:114, kat. 1973:128-129
Literatura
E. Blume, Ausstellung im Kaiser Friedrich Museum. Vor- und frühgeschichtliche Altertümer aus der Provinz Posen, 1909, s. 99-100.
K. Hładyłowicz, Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku, 1932, s. 140.
J. Dylik, Analiza geograficznego położenia grodzisk i uwagi o osadnictwie wczesnohistorycznym Wielkopolski, 1936, s. 84.
W. Kowalenko, Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII wieku), 1938, s. 296.
, Mapa grodzisk w Polsce, 1964, s. 42; 61 VI E-13.
Z. Hilczerówna, Z. Hilczerówna, Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI w, 1967, s. tabl. XV.
A. Łosińska, Z. Kurnatowska, Weryfikacja grodzisk wielkopolskich na półmetku, [w:] Fontes Archaeologici Posnanienses, 1983 tom 32, s. 44.
Z. Hilczer- Kurnatowska, W. Hensel, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, 1987 tom VI, s. 52-54.
Pozycja na mapie
Wyznacz trasę trasy z
Pokaż trasę
Zdjęcia stanowiska