Podstawowe informacje
Miejscowość
Żoruchowo
Województwo
pomorskie
Powiat
słupski
Gmina
Główczyce
Obszar AZP
7-30
Nr stanowiska w miejscowości
4
Nr stanowiska na obszarze
45
Forma terenowa
krawędź doliny
Pokrycie terenu
las
Chronologia
WŚ, KŁ
Cechy
Forma
Stan zachowania
Powierzchnia całości
nieregularna
dobry
0,25
Znaleziska

Ze starszych badań pochodzi nieokreślona ilość ułamków naczyń ceramicznych, w tym a) 2 górą obtaczane, lekko wychylone brzegi zdobione pasmami żłobków poziomych i pojedynczymi żłobkami zygzakowatymi; b) 2 mało charakterystyczne bez śladów obtaczania.

Z badań w 1969 roku:
Sondaże 1-8 - bez materiału archeologicznego.
Sondaż 9 (1x1,5m) - w-wa I- bez materiału archeologicznego.
- w-wa II - 4 ułamki naczyń ceramicznych kultury łużyckiej.
- w-wa III - w części zachodniej sondażu znajduje się duże palenisko z grubą warstwą spalenizny jednak bez materiału ruchomego.

Z powierzchni obiektu pochodzi 1 kolejny fragment naczynia kultury łużyckiej.

Opis

Domniemane grodzisko wyżynne, cyplowate w kształcie nieregularnego trójkąta z nieznacznie wypukłym majdanem. Położone 1,65km na W od zabudowań wsi Żoruchowo, 1km na SE od skraju zabudowań wsi Lękwica i 0,6km na NW od szosy Żelkowo - Wrzeście.

Historyczna nazwa miejscowa: Schlossberg

Stosunkowo niewielki wał poprzeczny o stromych zboczach, który zamyka dostęp do obiektu od strony wschodniej odcinając go zarazem od pozostałości części wzniesienia. Skaj majdanu otoczony niewielką fałdą ziemną.
Płaska kulminacja nieregularnie owalnego pagórka o krótkich, rozwiniętych i na ogół dość stromych stokach. Obiekt dobrze zachowany, porośnięty lasem.

Badania archeologiczne
Brak
Literatura
E. Kolletschke, Aus der Vorgeschichte des Kreises Stolp, Heimatkalender für Ostpommern, 1929.
W. Witt, Die Burgwälle des Stolper Landes, 1934.
W. Witt, Urgeschichte des Stadt- und Landkreis Stolp, Beiträge zur Heimatkunde Hinterpommerns, nr 8, 1934.
M. Łypaczewska, Grodziska słowiańskie w powiecie słupskim, Szkice Słupskie. Biblioteka Słupska, t.6, 1960.
J. Stankiewicz, F. Mamuszka, Zabytki powiatu słupskiego, Biblioteka Słupska, t. 8, 1962.
W. Witt, Übersicht über die urgeschichtlichen Epochen de Kreises Stolp, [w:] Pommersche Funde und Ausgrabungen aus der 30er und 40er Jahren, 11 Beiheft zum Atlas der Urgeschichte, 1969, s. 105-109.
J. Olczak, W sprawie grodów kultury łużyckiej na Pomorzu, [w:] Slavia Antiqua, 1971 tom 18, s. 185-196.
F. Lachowicz, K. Siuchniński, J. Olczak, Osadnictwo wczesnośredniowieczne na Pobrzeżu i Pojezierzu Wchodniopomorskim, 1977.
Pozycja na mapie
COM_PANARCHEO_FRONTENT_LOCATION_ROUTE_FROM
COM_PANARCHEO_FRONTENT_LOCATION_ROUTE_SHOW
Zdjęcia stanowiska