Podstawowe informacje
Miejscowość
Gródek
Województwo
lubelskie
Powiat
tomaszowski
Gmina
Jarczów
Obszar AZP
93-92
Nr stanowiska w miejscowości
16
Nr stanowiska na obszarze
144
Forma terenowa
terasa nadzalewowa
Pokrycie terenu
łąka
Chronologia
XII-XIII w.
Cechy
Forma
Stan zachowania
Powierzchnia całości
wydłużony owal
zniszczone w części
1,3
Znaleziska
-
Opis

Grodzisko w Gródku położone jest na terasie nadzalewowej w widłach Huczwy i bezimiennego cieku. Pod względem fizyczno-geograficznym jest to obszar Grzędy Sokalskiej.
Obiekt ma plan wydłużonego owalny z jednym dookolnym wałem. Średnica grodziska wynosi 135 x 100 m o powierzchni 1,3 ha. Wał zachował się najlepiej w części wschodniej i północnej, gdzie ma szerokość 10-15 m oraz wysokość 0,5-0,7 m. Od południa i południowego wschodu wał jest słabo czytelny i najpewniej częściowo zniwelowany.
Obiekt był wcześniej określany jako dawne zamczysko. Na jego grodziskową funkcję wskazał A. Pasieczny na podstawie analizy map skaningu satelitarnego. W 2017 r. J. Bagińska i H. Taras przeprowadziły badania sondażowe na obiekcie. Został założony wykop w części południowej stanowiska, gdzie zarejestrowano relikty wału w postaci zniwelowanego nasypu o szerokości 6 m z dużą ilością spalenizny i polepy. W spągu wału nie zaobserwowano wyraźnych śladów drewnianych konstrukcji, więc prawdopodobne jest, iż węgle pochodziły ze spalonej części górnej np. palisady (?). Od strony wewnętrznej wału odkryto spalone drewniane belki łączone z konstrukcją budynku. Z warstwy pozyskano ceramikę datowaną na XII-XIII wiek. W pobliżu grodziska odkryto stanowisko wielokulturowe, także o wczesnośredniowiecznej fazie użytkowej.

 

-
Badania archeologiczne
Rok (rozpoczęcia)
Kierownik badań
Rodzaj badań
Miejsce przechowywania zbiorów
2017
J. Bagińska, H. Taras
badania sondażowe
-
Literatura
J. Bagińska Halina Taras, Gródek, gm. Jarczów, pow. tomaszowski. Grodzisko, [w:] Grody Lubelszczyzny od XI do XIV wieku, Skarby z Przeszłości, 2019 tom 20, s. 178-184.
Pozycja na mapie
Wyznacz trasę trasy z
Pokaż trasę
Zdjęcia stanowiska