Podstawowe informacje
Miejscowość
Podgórz
Województwo
lubelskie
Powiat
opolski
Gmina
Wilków
Obszar AZP
76-75
Nr stanowiska w miejscowości
1
Nr stanowiska na obszarze
1
Forma terenowa
wysoczyzna
Pokrycie terenu
las, pole, nieużytek
Chronologia
VIII-IX wiek
Cechy
Forma
Stan zachowania
Powierzchnia całości
brak danych
zniszczone
2,5-3
Znaleziska
-
Opis

Grodzisko w Podgórzu położone jest na tzw. Kosmalowej Górze – wysokiej 80-metrowej skarpie – znajdującej się w granicach wsi. Skarpę od zachodu opływają wody rzeki Chodelki wpadającej do Wisły. Przebieg wału został zaznaczony na mapie Mayera von Heldensfelda z 1804 r. oraz mapie kwatermistrzowskiej z 1839 r. Pierwszą informację o wale ziemnym zidentyfikowanym w terenie przekazał Henryk Wiercieński w 1910 roku, a następnie potwierdził ją wizytujący stanowisko w 1928 r. archeolog Roman Jakimowicz. Niestety obecnie wały grodziska nie są czytelne w terenie.
W roku 2002 na  przeprowadzono weryfikacyjne badania wykopaliskowe w wyniku których uchwycono fragment fosy oraz wału. Pozostałości umocnień zarejestrowano przy krawędzi północnej skarpy. Fosa miała szerokość 4-6 m i głębokość do 1,2 m. Udokumentowane w pobliżu negatywy słupów wiązane są z reliktami wału drewniano-ziemnego o nieokreślonej konstrukcji. Nie jest także możliwe określenie jego przebiegu. Szacunkowa powierzchnia grodziska wynosi około 2,5-3 ha. Ponadto na majdanie odkryto spalone relikty drewnianego budynku (ok. 3 x 3,5 m), który zinterpretowano jako wieżę obronną. Datowanie 14C zwęglonego drewna wskazuje na VII-IX wiek (po kalibracji 637AD (95%) 840AD). Przyjmuje się strażniczą rolę obiektu wiążąc jego funkcjonowanie z zabezpieczeniem średniowiecznej przeprawy na Wiśle. Na majdanie odkryto również obiekty pradziejowe i wczesnośredniowieczne – mieszkalne i gospodarcze. Z powierzchni zebrano materiał datowany na okres VIII-XII wieku oraz późnośredniowieczny i nowożytny.

-
Badania archeologiczne
Rok (rozpoczęcia)
Kierownik badań
Rodzaj badań
Miejsce przechowywania zbiorów
2002
A. Rozwałka, Ł. Rejniewicz, R. Niedźwiadek
badania wykopaliskowe
-
Literatura
S. Hoczyk-Siwkowa, Małopolska północno-wschodnia w VI?X wieku. Struktury osadnicze, 1999.
. Andrzej Rozwałka, R. Niedźwiadek Łukasz Rejniewicz, Gród w Podgórzu - wczesnośredniowieczne wrota Kotliny Chodelskiej, [w:] Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. , 2004, s. 381-395.
S. Hoczyk- Siwkowa, Kotlina Chodelska we wcześniejszym średniowieczu. Studium archeologiczno-osadnicze, 2006.
Ł. Miechowicz, Wczesnośredniowieczne grody w Kotlinie Chodelskiej, Skarby z Przeszłości, 2018 tom 19, s. 25-70.
Pozycja na mapie
Wyznacz trasę trasy z
Pokaż trasę
Zdjęcia stanowiska