Podstawowe informacje
Miejscowość
Gęś
Województwo
lubelskie
Powiat
parczewski
Gmina
Jabłoń
Obszar AZP
68-85
Nr stanowiska w miejscowości
1
Nr stanowiska na obszarze
1
Forma terenowa
terasa nadzalewowa
Pokrycie terenu
las i łąka
Chronologia
XI-XIII w.
Cechy
Forma
Stan zachowania
Powierzchnia całości
wydłużony owal
zniszczone w części
0,85
Znaleziska
-
Opis

Grodzisko znajduje się w miejscowości Gęś pod nazwą lokalną Wały i Horodek. Zostało założone na piaszczystym wyniesieniu otoczonym podmokłymi łąkami. Obiekt ma kształt wydłużonego owalu. Majdan otaczają dwa wały przedzielone fosą. Wymiary na osiach N-S i E-W wynoszą ok. 85 x 115 m (pow. 0,85 ha). Grodzisko jest częściowo zniszczone eksploatacją piasku oraz przecina je polna droga.
Grodzisko zostało odkryte w latach 60. XX wieku. W 1973 roku badania sondażowe przeprowadził Andrzej Hunicz. Założonych zostało 5 wykopów badawczych. Pierwszy przeciął wał zewnętrzny, który rozpoznano jako nasyp ziemny. Cztery pozostałe założono w części centralnej i zachodniej obiektu. Zaobserwowano występowanie warstwy kulturowej o stosunkowo niewielkiej miąższości, ale nie natrafiono na żadne ślady zabudowy. Na tej podstawie A. Hunicz sformułował tezę, iż obiekt obronny pełni funkcję schronieniową i był stosunkowo krótko użytkowany. Odmienną koncepcję postawiła Maria Miśkiewicz podważając tylko refugialne użytkowanie grodziska.
Z badań pozyskano fragment ceramiki datowany na XI-XII/XIII wiek, natomiast z powierzchni pochodzi kilka fragmentów naczyń z XII wieku oraz nóż żelazny. Ze względu na niewielki stopień rozpoznania grodzisko można wstępnie datować na XI-XIII wiek.

-
Badania archeologiczne
Rok (rozpoczęcia)
Kierownik badań
Rodzaj badań
Miejsce przechowywania zbiorów
1973
Andrzej Hunicz
badania sondażowe
-
Literatura
A. Hunicz, Gęś-Czeberaki, pow. Parczew, [w:] Informator Archeologiczny. Badania za rok 1973, 1974, s. 175.
M. Bienia, Grodziska wczesnośredniowieczne istniejące i domniemane na terenie dzisiejszego województwa bialskopodlaskiego, 1998, s. 12-15.
M. Miśkiewicz, W okresie wczesnego średniowiecza, [w:] Północna Lubelszczyzna. Od pradziejów po okres nowożytny, Skarby z Przeszłości 5, 2003, s. 73-118.
M. Bienia, Gęś, gm. Jabłoń, pow. bialski. Grodzisko, [w:] Grody Lubelszczyzny od XI do XIV wieku, Skarby z Przeszłości 20, 2019, s. 150-152.
Pozycja na mapie
Wyznacz trasę trasy z
Pokaż trasę
Zdjęcia stanowiska