Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej, Wrocław 6-8 września 2016 r.

 Dzień 1. (6. września 2016 r.)

 od 11:00 Rejestracja uczestników (Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Wrocław, ul. Więzienna 6)

 12:30-13.00 Przywitanie uczestników i otwarcie konferencji (Sławomir Moździoch)

 13:00-13:30 Jacek Poleski (Kraków):

Metody badań wczesnośredniowiecznych grodzisk małopolskich – możliwości i ograniczenia

 13:30-14:00 Wojciech Chudziak, Jacek Bojarski, Ryszard Kaźmierczak, Ewelina Siemianowska, Marcin Weinkauf (Toruń):

Wczesnośredniowieczne grodziska Pojezierza Drawskiego – archiwalia, badania

 14:00-14:30 Sylwia Rodak (Wrocław), Piotr Wroniecki (Warszawa):

Badania nieinwazyjne grodzisk wczesnośredniowiecznych północno-zachodniej części Dolnego Śląska

 14:30-15:00 Dyskusja

 15:00-16:30 Przerwa obiadowa (Bazylia, ul. Kuźnicza 42)

 Prowadzący: Wojciech Chudziak

 16:30-17:00 Felix Biermann (Göttingen):

Metalldetektorprospektionen auf slawischen Burgwällen in Nordostdeutschland - neue Ergebnisse zur Herrschafts- und Wirtschaftsgeschichte

 17:00-17:30 Naďa Profantová (Praha):

Poznání hradiště kombinovaným detektorovým, povrchovým průzkumem, geofyzikou a malou sondáží. Příklad Tismice, okr. Kolín (8-9.stol)

 17:30-18:00 Mariusz Błoński, Wiesław Małkowski, Krzysztof Misiewicz (Warszawa):

Badania grodziska w Nasielsku – porównanie wyników wykopalisk i metod  geofizycznych

 18:00-18:20 Dyskusja i przerwa kawowa

 Prowadzący: Felix Biermann

 18:20-18:50 Roman Křivánek (Praha):

Overview of geophysical surveys of early medieval strongholds in Bohemia: benefits, limitations, perspectives

 18:50-19:20 Zbigniew Robak, Matej Ruttkay, Karol Pieta (Nitra):

Nowe metody badań wczesnośredniowiecznych grodzisk zachodniej Słowacji

 19:20-19:40 Dyskusja

 Od 20:00 Kolacja dla uczestników (Motyla Noga, ul. Więzienna 6)

 Dzień 2. (7. września 2016 r.)

 Prowadzący: Jacek Poleski

 10:00-10:30 Wojciech Chudziak, Jacek Bojarski, Ryszard Kaźmierczak, Ewelina Siemianowska, Marcin Weinkauf (Toruń):

Katalog wczesnośredniowiecznych grodzisk ziemi chełmińskiej – dwie dekady później

 10:30-11:00 Tomasz Dzieńkowski (Lublin):

Grodziska północno-wschodniej Małopolski. Badania – metody – interpretacje

 11:00-11:10 Dyskusja i przerwa kawowa

 11:10-11:40 Jan Mařík (Praha):

Non-destructive survey of the stronghold at Libice nad Cidlinou

 11:40-12:10 Wiesław Małkowski (Warszawa), Grzegorz Szczurek (Poznań):

Non-invasive Investigations of the Early Iron Age and Early Medieval Fortified Settlement in Grodzisko, Pleszew Commune

 12:10-12:30 Dyskusja i przerwa kawowa

 Przewodnicząca: Kateřina Tomková

 12:30-13:00 Michał Sołtysiak (Warszawa):

Grody wieloczłonowe, Burgstädte, zalążki miast, miejsca centralne u ujścia Odry w X-XII wieku – synonimy czy problem definicyjny?

 13:00-13:30 Marlena Magda-Nawrocka (Zielona Góra):

Historia lokalizacji i stan badań nad grodami Krosna nad Odrą

 13:30-13:40 Dyskusja i przerwa kawowa

 Prowadzący: Jan Mařík

 13:40-14:10 Marcin Wołoszyn (Rzeszów, Lipsk), Tomasz Dzieńkowski (Lublin), Iwona Forkiewicz (Rzeszów), Radosław Dobrowolski (Lublin), Jan Rodzik, Przemysław Mroczek, Piotr Zagórski, Krystyna Bałaga, Irena Agnieszka Pidek, Irka Hajdas (Zürich), Katarzyna Kuźniarska (Wrocław), Andrzej Janeczek (Warszawa):

Grodziska w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) w świetle interdyscyplinarnych badań z lat 2013-2016 (archeologia, historia, geografia i antropologia)

 14:10-14:40 Bartłomiej Gruszka (Poznań), Arkadiusz Michalak (Zielona Góra):

Model badań interdyscyplinarnych na przykładzie wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Grodziszczu, stan. 1, pow. Świebodziński

  14:40-15:10 Anna Bogumiła Kowalska (Szczecin):

Nowe badania interdyscyplinarne w Świelubiu nad Parsętą

 15:10-15:30 Dyskusja

 15:30-17:00 Przerwa obiadowa (Bazylia, ul. Kuźnicza 42)

 Prowadzący: Marcin Wołoszyn

 17:00-17:30 Marcin Engel, Cezary Sobczak (Warszawa):

Atlas Grodzisk Jaćwieży. Góry zamkowe, szwedzkie szańce i piłokalnie w świetle nowoczesnych badań archeologicznych

 17:30-18:00 Ludwika Jończyk (Warszawa):

Grodziska Galindów (?). Wstęp do problematyki

 18:00-18:10 Dyskusja i przerwa kawowa

 18:10-18:40 Mariusz Wyczółkowski (Kętrzyn):

Grodziska w krajobrazie osadniczym Prus: metodyka i wyniki badań interdyscyplinarnych grodziska i miejsca ofiarnego w Poganowie

 18:40-19:10 Bartłomiej Gruszka (Poznań):

Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2 w świetle nowych interpretacji źródeł archeologicznych i środowiskowych

 19:10-19:30 Dyskusja

 Od 20:00 Kolacja dla uczestników (Motyla Noga, ul. Więzienna 6)

 Dzień 3. (8. września 2016 r.)

 Prowadząca: Sylwia Rodak

 10:00-10:30 Jerzy Sikora, Jerzy Kittel (Łódź), Piotr Wroniecki (Warszawa):

W poszukiwaniu millenijnego mirażu. Nowe wyniki badań w Rozprzy koło Piotrkowa Trybunalskiego

 10:30-11:00 Stanisław Petrykowski:

Badania wczesnośredniowiecznego grodziska w Grudusku w świetle wstępnych analiz geofizycznych, geologicznych i archeologicznych badań wykopaliskowych oraz ich znaczenie poznawcze dla rekonstrukcji faz zasiedlenia grodu

 11:00-11:30 Paweł Pawlak (Poznań):

Grodzisko z czasów plemiennych w Dąbrówce koło Poznania odkryte powtórnie

 11:30-11:50 Dyskusja i przerwa kawowa

 Prowadzący: Krystian Chrzan

 11:50-12:20 Maciej Trzeciecki (Warszawa):

Grodzisko jako krajobraz kulturowy. Góra św. Piotra w Radomiu – studium przypadku

12:20-12:50 Ewa Lisowska (Wrocław):

Wyniki interdyscyplinarnych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na grodzisku z IX w. w Nowym Kościele (Pogórze Kaczawskie, Sudety Zachodnie)

 12:50-13:20 Mateusz Skrzatek (Toruń):

Wykorzystanie analiz geostatystycznych w badaniach przestrzeni reliktowej (ośrodki grodowe w Żółtym i Kałdusie)

 13:20-13:40 Dyskusja i przerwa kawowa

 13:40-14:10 Sylwia Rodak, Anna Łuczak (Wrocław):

Lokalizacja grodzisk wczesnośredniowiecznych w mikroregionie Wzgórz Dalkowskich w świetle analiz przestrzennych (GIS)

 14:10-14:40 Jarosław Ościłowski

Badania grodzisk mazowieckich XIX-XXI w. Historia, metody, datowanie

 14:40-15.10 Jerzy Sikora, Jerzy Kittel (Łódź), Piotr Wroniecki (Warszawa):

Badania nieinwazyjne grodzisk Polski Centralnej. Próba oceny programu

 15:10-15:30 Dyskusja

 15:30-15:50 Zakończenie konferencji (Sławomir Moździoch)