Podstawowe informacje
Miejscowość
Bobrowniki
Województwo
lubuskie
Powiat
nowosolski
Gmina
Otyń
Obszar AZP
63-16
Nr stanowiska w miejscowości
3
Nr stanowiska na obszarze
3
Forma terenowa
krawędź doliny
Pokrycie terenu
las
Chronologia
faza C okresu wczesnego średniowiecza - X w. (Michalski i inni, s. 219)
Cechy
Forma
Stan zachowania
Powierzchnia całości
nieregularna
dobry
1,6 ha
Znaleziska

Fragmenty naczyń ceramicznych (Lodowski 1980).

Opis

Grodzisko zlokalizowane ok. 2,5 km na północ od wsi, na terasie nadzalewowej rzeki Śląska Ochla - lewy dopływ Odry, ok. 230 m na zachód od rzeki (Lodowski 1980). 

Obiekt założony na planie nieregularnego i wydłużonego owalu, na krawędzi cypla terasy nadzalewowej Śląskiej Ochli. Wykorzystanie naturalnych walorów obronnych tego terenu, spowodowało, że grodzisko nie zostało otoczone umocnieniami. Wał zabezpieczał tylko dojście do grodu od strony zachodniej. Wymiary obiektu 25-70x140 m. Całkowita powierzchnia obiektu ok. 1 ha (J. Lodowski podaje ok. 3,5 ha; Lodowski 1980). Przypuszcza się, że gród wczesnośredniowieczny powstał w miejscu starszego założenia obronnego kultury łużyckiej. 

Wzdłuż północnej krawędzi terasy w terenie wyraźnie rysuje się głęboki rów - transzeja, związana przypuszczalnie z czasami II wojny światowej.

Obiekt datowany jest na starsze fazy wczesnego średniowiecza (Lodowski 1980), fazę C okresu wczesnego średniowiecza (Lewczuk 1993, 1999) lub VIII-IX/X w. (Moździoch 1998). 

Badania archeologiczne
Brak
Literatura
M. Hellmich, Schlesische Wehranlagen, [w:] Altschlesien, 1930 tom 3, s. s. 37-47, .
H. Uhtenwoldt, Die Burgverfassung in der Vorgeschichte und Geschichte Schlesiens, [w:] Breslauer Historische Forschungen, 1938 nr 10, s. s.11, 38, 77, .
S. Kurnatowski, A. Urbańska, Rozwój terenów osadniczych w północnej części województwa zielonogórskiego od I do XII w., [w:] Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą, 1967, s. 35-111.
J. Lodowski, Dolny Śląsk na początku średniowiecza (VI-X wiek) Podstawy osadnicze i gospodarcze, 1980.
J. Lewczuk, Grodziska województwa zielonogórskiego ? nowo odkryte i zweryfikowane pozytywnie w czasie akcji AZP, w latach 1980-1991, [w:] Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 1993 tom 34.
S. Moździoch, Archäologische Forschungen zu frühmittelalterlichen Burgen in Schlesien, [w:] Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa, 1998, s. 276-291.
J. Lewczuk, Gród i jego zaplecze w świetle badań powierzchniowych AZP na terenie województwa zielonogórskiego, [w:] Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, 1999, s. 227-240.
. Jarosław Jasiewicz, . Michał Kara, T. Michalski Mirosław Makohonienko, Poznań na tle wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego obszaru Wielkopolski w kontekście uwarunkowań środowiskowych-studium geoinformacyjne, [w:] Przemiany osadnictwa i środowiska przyrodniczego Poznania i okolic od schyłku starożytności do lokacji miasta, 2016, s. 213-245.
Pozycja na mapie
Wyznacz trasę trasy z
Pokaż trasę
Zdjęcia stanowiska