Podstawowe informacje
Miejscowość
Chróścina
Województwo
dolnośląskie
Powiat
górowski
Gmina
Góra
Obszar AZP
66-24
Nr stanowiska w miejscowości
4
Nr stanowiska na obszarze
19
Forma terenowa
dno doliny
Pokrycie terenu
pojedyncze drzewa i krzewy
Chronologia
VIII-IX w.
Cechy
Forma
Stan zachowania
Powierzchnia całości
okrąg
dobry
0,81 ha
Znaleziska

1964, 1966 r. - kilkanaście fragmentów naczyń obtaczanych, zdobionych (Kaletynowie, Lodowksi 1968).

Opis

Grodzisko położone jest w dolinie Śląskiego Rowu, ok. 2,6 km na północ od Chróściny (Kaletynowie, Lodowski 1968).

Obiekt został założony na planie koła o średnicy liczonej wraz z rozsypiskiem wału ok. 50 m oraz dookolną fosą zewnętrzną o szer. ok. 5-6 m. Powierzchnia majdanu wynosi ok. 0,04ha. Szerokość wału u podstawy wynosi ok. 10-15 m, natomiast jego wysokość do 3,5 m. W odległości ok. 10 m od grodziska znajduje się drugi wał, o długości ok. 50 m, wysokości do 4 m oraz szer. 10 m, który u podstawy przyjmuje kształt czworoboku o wymiarach 51 x 60 m. Pomiędzy grodziskiem a drugim wałem znajduje się głęboka fosa. Całkowita powierzchnia grodu wynosi ok. 0,81 ha.

Na stanowisku w 2014 r. wykonano badania geofizyczne w ramach projektu "Osady obronne w krajobrazie kulturowym powiatu górowskiego", dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program "Dziedzictwo kulturowe", priorytet 5, "Ochrona zabytków archeologicznych", edycja 2014). Podczas penetracji geofizycznej zarejestrowano anomalie liniowe na granicy wałów, co wskazuje na obecność pozostałości drewnianych konstrukcji wałów. Po zewnętrznej linii wałów odnotowano natomiast nieznaczne podwyższone wartości natężenia pola magnetycznego, które mogły zostać wywołane przez wypełnisko fosy z właściwościami magnetycznymi. Wewnątrz umocnień zmiany liniowe, jak i punktowe, tworzyły wyraźne, regularne struktury, co sugeruje ich związek z miejscami zalegania pozostałości zabudowy (Kaletynowie, Lodowski 1968; Kiarszys 2015).

We wschodnim krańcu wsi znajduje się jeszcze jedno założenie grodowe, datowane na podstawie zabytków odkrytych podczas badań sondażowych na XIV-XV w. (Kiarszys 2015).

Badania archeologiczne
Rok (rozpoczęcia)
Kierownik badań
Rodzaj badań
Miejsce przechowywania zbiorów
1964
Tadeusz Kaletyn
badania sondażowe
-
1966
Tadeusz Kaletyn
badania sondażowe
-
1979
Jerzy Lodowski, Jerzy Romanow
badania sondażowe
-
Literatura
J. Lodowski, M. Kaletynowie, Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968.
J. Lodowski, Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem Śląska (VI-X w.), [w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce: materiały z konferencji, Poznań 14-16 grudnia 1987 roku, 1990, s. 173-185.
S. Moździoch, Archäologische Forschungen zu frühmittelalterlichen Burgen in Schlesien, [w:] Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa, 1998, s. 276-291.
G. Kiarszys, Trzy światy średniowiecza. Iuxta castrum Sandouel, 2015.
Pozycja na mapie
Wyznacz trasę trasy z
Pokaż trasę
Zdjęcia stanowiska