Podstawowe informacje
Miejscowość
Przystronie
Województwo
dolnośląskie
Powiat
dzierżoniowski
Gmina
Łagiewniki
Obszar AZP
87-26
Nr stanowiska w miejscowości
1
Nr stanowiska na obszarze
25
Forma terenowa
terasa nadzalewowa
Pokrycie terenu
pojedyncze drzewa i krzewy
Chronologia
XI - XIII w.
Cechy
Forma
Stan zachowania
Powierzchnia całości
owal
dobry
1 ha
Znaleziska

1957, 1959, 1962 r. - monety, groty żelazne, podkowa, ułamki naczyń glinianych ze śladami obtaczania (Kaletynowie, Lodowski 1968).

Opis

Grodzisko położone ok. 0,45 km na południowy-zachód od wsi, na wzniesieniu o wys. 260 m n.p.m. (Kaletynowie, Lodowski 1968).

Grodzisko założone na cyplu rozległego wzniesienia, którego boki od zachodu i północy opadają prawie prostopadle w dół, tworząc urwisko o wys. 30 m. Od południa cypel wzniesienia zamknięty jest wałem o konstrukcji drewniano-ziemnej. Wał zachował się na dług. ok. 30 m, szer. jego podstawy 8 m, wys. od strony majdanu 1,5 m. Na zachodnim końcu wału znajdują się ruiny wieży kamiennej (Kaletynowie, Lodowski 1968).

Badania archeologiczne
Rok (rozpoczęcia)
Kierownik badań
Rodzaj badań
Miejsce przechowywania zbiorów
1900 - 1945
brak danych
badania powierzchniowe
-
1957
brak danych
badania powierzchniowe
-
1959
brak danych
badania powierzchniowe
ZAŚ IHKM PAN
1962
brak danych
badania powierzchniowe
ZAŚ IHKM PAN
Literatura
J. G. Knie, Alphabetischstatistisch-topographische Übersicht der Dörfer, Flecken, Städte und anderer Orte der Kön. Preuss. Provinz Schlesien, 1845.
R. Drescher, Über den gegenwärtigen Stand der Ermittelungen auf dem Gebiete des Schlesischen Heidentums, Schlesien Vorzeit, 1866/1867 tom 1, s. s. 78.
O. Schuster, Die alten Heidenschanzen Deutschlands, 1869.
J. Zimmermann, Berichte über die im Auftrage des Vereins für das Museum Schlesischer Alterthümer ausgeführten Untersuchungen einiger Ringwälle, Schanzen und Burgberge in Mittel- und Niederschlesien, [w:] Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, 1874 tom 2.
R. Behla, Die vorgeschichtlichen Rundwälle im östlichen Deutschland, 1888.
O. Vug, Schlesische Heidenschanzen, ihre Erbauer und die Handelsstrasse der Alten: ein Beitrag zur deutschen Vorgeschichte. Bd. 1, 1890, s. s. 79-80, 285.
M. Hellmich, Schlesische Wehranlagen, [w:] Altschlesien, 1930 tom 3, s. s. 37-47, .
H. Uhtenwoldt, Die Burgverfassung in der Vorgeschichte und Geschichte Schlesiens, [w:] Breslauer Historische Forschungen, 1938 nr 10, s. s.11, 38, 77, .
, Mapa grodzisk w Polsce, 1964.
M. Kaletynowie, J. Lodowski, Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968.
S. Moździoch, Archäologische Forschungen zu frühmittelalterlichen Burgen in Schlesien, [w:] Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa, 1998, s. 276-291.
K. Demidziuk, "Rzeczny" katalog Rudolfa Dreschera do archeologii Śląska, [w:] Silesia Antiqua, 2010 tom 46, s. 217-332.
K. Demidziuk, "Przedhistoryczna mapa Śląska" Juliusa Zimmermanna, [w:] Silesia Antiqua, 2010 tom 46, s. 333-345.
Pozycja na mapie
Wyznacz trasę trasy z
Pokaż trasę
Zdjęcia stanowiska