Podstawowe informacje
Miejscowość
Dołgie
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
drawski
Gmina
Ostrowice
Obszar AZP
27-18
Nr stanowiska w miejscowości
1
Nr stanowiska na obszarze
1
Forma terenowa
wyniesienie
Pokrycie terenu
las
Chronologia
XI-XIII w. (Olczak, Siuchniński 1966, s. 13; WŚ ? (R. Wołągiewicz, R. Rogosz badania AZP 1984)
Cechy
Brak
Znaleziska

w 1962 r. znaleziono tylko 3 niewielkie frg. ceramiki całkowicie obtaczanej

Opis

Owalne wzniesienie pokryte lasem i otoczone ze wszystkich stron bagnami, w odległości ok. 1 km od zabudowań wsi Dołgie, na płd. od jeziora Dołgie, na prawym brzegu Kokny. Wzniesienie ma wysokość ok. 2,5-3 m, ślady po wybieraniu piachu (w części środkowej prostokąt 25x15 m). Brak wałów.

nazwa miejscowa: Burgwerder 

Grodzisko znane jest jedynie z archiwaliów (prawdodopodobne badania powierzchniowe w 1907 r.), stąd uznawane w literaturze za domniemane. Próbowano je zlokalizować i zidentyfikować podczas badań powierzchniowych w latach 1962 i 1984, jednak za każdym razem bagniste łąki i otaczające wzniesienie uniemozliwiały przeprowadzenie autopsji. Jednocześnie w 1962 r. wykluczono inne charakterystyczne punkty terenowe, któe można by uznać za grodzisko. Na karcie AZP z 1984 r. uznano za konieczną weryfikację obiektu, do którego najłatwiej dostać się od strony Gronowa. 

Badania archeologiczne
Rok (rozpoczęcia)
Kierownik badań
Rodzaj badań
Miejsce przechowywania zbiorów
1962 - 1962
Jerzy Olczak
badania powierzchniowe
-
1984 - 1984
Ryszard Wołągiewicz
badania powierzchniowe
-
Archiwalia
Rodzaj dokumentu
Nazwa instytucji
Sygnatura
zdjęcie
Muzeum Narodowe w Szczecinie
206
Literatura
F. Lachowicz, K. Siuchniński, J. Olczak, Badania weryfikacyjne osiedli obronnych na terenie pow. Drawsko Pomorskie, [w:] Materiały Zachodniopomorskie , 1962 tom 8.
K. Siuchniński, Sprawozdanie z badań weryfikacyjnych wczesnośredniowiecznych obiektów obronnych na terenie pow. Drawsko Pomorskie, [w:] Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, 1963 tom 8 nr 1.
K. Siuchniński, J. Olczak, Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, t. 1, Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego, Seria Archeologia nr 1, 1966.
Pozycja na mapie
Wyznacz trasę trasy z
Pokaż trasę
Zdjęcia stanowiska