Podstawowe informacje
Miejscowość
Krępsk
Województwo
pomorskie
Powiat
człuchowski
Gmina
Człuchów
Obszar AZP
25-30
Nr stanowiska w miejscowości
1
Nr stanowiska na obszarze
-
Forma terenowa
półwysep
Pokrycie terenu
las
Chronologia
wg Wilke: Faza I - VIII- kon. VIII w. Faza II - kon. VIII - poł. lub k. IX w.
Cechy
Forma
Stan zachowania
Powierzchnia całości
regularny owal
-
5,5
Znaleziska
-
Opis

Grodzisko wyżynne kształtu dość regularnego owalu otoczone pierścieniowatym wałem, rysującym się najbardziej czytelnie od południa, od strony nasady półwyspu, którędy biegło jedyne dojście do obiektu. Wał jest tu wypiętrzony od strony majdanu na wysokość ok. 5 m, natomiast od zewnętrznej podstawy ok. 8 m. W tej też części u podnóża wału rysuje się fosa, tworząca nieckowate zagłębienie przecinające poprzecznie górną płaszczyznę półwyspu.

Faza I: Wał zbudowany był w konstrukcji drewniano-ziemnej. Jądro tworzył nasyp składający się z wielu przewarstwień gliny i piasku (w części zachodniej) oraz wyłącznie piasku (w części południowej) ze śladami konstrukcji drewnianych tworzących, w niektórych partiach wału dość wyraźnie czytelną, aczkolwiek nieregularną konstrukcję rusztową. Wał licowany był na zewnątrz płaszczem kamiennym, osiągał szerokość od 12,0 do ok. 16 m. Przed obiektem odsłonięto około 9 m szerokości fosę zagłębioną na około 1-2 m w naturalne podłoże. Powierzchnia grodu wynosiła 5500 m2, w tym obwałowania ok. 3000 m2, natomiast wnętrze obiektu ok. 2500 m2. Zabudowa wewnętrzna skupiała się wyłącznie u podnóża wału, gdzie biegł jeden rząd domostw, zagłębionych w ziemię na 1-1,6 m, usytuowanych w pasie o szerokości 4,5-5,5 m. W e wnętrzu jednego z nich odkryto kamienne palenisko. 

Faza II: Nadal funkcję pełni wał zbudowany w starszej fazie funkcjonowania grodu. Jedynie w części południowej został nieznacznie przebudowany. Wał u podstawy, po przebudowie wynosił 20-21 m. Zniszczeniu uległy obiekty mieszkalne, u podnóża wału zarejestrowane nowe obiekty naziemne. Usytuowane został w pasie ok. 6 m. Powierzchnia grodu wynosiła 5500 m2, w tym obwałowania ok. 3300 m2, natomiast wnętrze obiektu 2200 m2.

-
Badania archeologiczne
Rok (rozpoczęcia)
Kierownik badań
Rodzaj badań
Miejsce przechowywania zbiorów
1869 - 1870
Friedrich Kasiski
badania sondażowe?
-
1965
-
badania powierzchniowe i sondażowe
-
1972
-
badania wykopaliskowe
-
1974
-
badania wykopaliskowa
-
Literatura
F. W. Kasiski, Bericht über die Untersuchungen von Altertümern in den Jahren 1869/1870 in dem Neustettiner und Schlochauer Kreise, [w:] Baltische Studien, 1874 tom 25 nr 1, s. 46-49.
F. W. Kasiski, Beschreibung der vaterländischen Altertümer im Neustettiner und Schlochauer Kreise, 1881.
K. Siuchniński, J. Olczak, Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego, Seria Archeologia nr 1, 1966.
Z. Woźnicka, Stawy, [w:] Informator Archeologiczny, 1972 tom 1971, s. 195-196.
G. Wilke, Osadnictwo północnej części pojezierza krajeńskiego od VII do X w. Ze studiów nad strukturą i rozwojem zasiedlenia. Katalog źródeł., 1978, s. 49-51.
Pozycja na mapie
COM_PANARCHEO_FRONTENT_LOCATION_ROUTE_FROM
COM_PANARCHEO_FRONTENT_LOCATION_ROUTE_SHOW
Zdjęcia stanowiska