Podstawowe informacje
Miejscowość
Niesłabin
Województwo
wielkopolskie
Powiat
śremski
Gmina
Śrem
Obszar AZP
58-28
Nr stanowiska w miejscowości
1
Nr stanowiska na obszarze
-
Forma terenowa
-
Pokrycie terenu
-
Chronologia
D-E
Stan opracowania
W opracowaniu
Cechy
Brak
Znaleziska

Ostroga żelazna z bodźcem w kształcie piramidki typu II odmiany 3 wg Z. Hilczerówny (ryc. 96). Ułamek dna lekko wklęsłego ze znakiem krzyża (ryc. 97, 6) . Fragmenty naczyń obtaczanych całkowicie, z brzegami wygiętymi na zewnątrz, zdobionych liniami poziomymi, pojedynczymi liniami falistymi (ryc. 97, 3, 4). Fragment zdobiony wałkami plastycznymi z nakłuciami grzebykowymii (ryc. 97, 5). 

(SiM. t. 4, s. 184-185)

Opis

Położenie: Na wsch. od N., przy skrzyżowaniu dróg Niesłabin-Rudunek-Zbrudzewo. Grodzisko stożkowate (?) (zapewne pierwotnie wklęsłe?). W 1888 r. znacznie już rozwiezione. S. Suchecki przypuszczał na podstawie pozostałej części, iż mogło mieć do 60 kroków (czyli ok. 55 m) średnicy. Oczyściwszy profil znalazł ślady „głębokich ognisk", czyli zapewne jam.

(SiM. t. 4, s.184)

W. Kowalenko podaje wiadomość o drugim rzekomym grodzisku znajdującym się 1,5 km na zach. od N. w postaci wału o 0,5 km dług. i ok. 6 kroków szer., przeciętym przez dwa wały poprzeczne - późniejsze szańce (?).

(SiM. t. 4, s. 185)

Badania archeologiczne
Rok (rozpoczęcia)
Kierownik badań
Rodzaj badań
Miejsce przechowywania zbiorów
1888
-
badania
-
1934
-
autopsja
-
Archiwalia
Rodzaj dokumentu
Nazwa instytucji
Sygnatura
zbiory
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
nr inw. TPN 1881:11
Literatura
K. Hładyłowicz, Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku, 1932, s. 144.
J. Dylik, Analiza geograficznego położenia grodzisk i uwagi o osadnictwie wczesnohistorycznym Wielkopolski, 1936, s. 83.
W. Kowalenko, Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII wieku), 1938, s. 265.
Z. Hilczerówna, Ostrogi polskie z X-XIIl wieku, 1956, s. 88.
W. Hensel; Z. Hilczer-Kurnatowska, W. Hensel; Z. Hilczer-Kurnatowska, W. Hensel; Z. Hilczer-Kurnatowska, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, 1972 tom IV, s. 184-185.
Pozycja na mapie
COM_PANARCHEO_FRONTENT_LOCATION_ROUTE_FROM
COM_PANARCHEO_FRONTENT_LOCATION_ROUTE_SHOW
Zdjęcia stanowiska