Podstawowe informacje
Miejscowość
Młynkowo
Województwo
wielkopolskie
Powiat
szamotulski
Gmina
Duszniki
Obszar AZP
51-23
Nr stanowiska w miejscowości
-
Nr stanowiska na obszarze
-
Forma terenowa
-
Pokrycie terenu
-
Chronologia
B/C
Cechy
Brak
Znaleziska

 

Grube skorupy czarne lub brunatne, wykonane z gliny z grubą domieszką, pokryte ornamentem ostro łamanej linii falistej. W badaniach 1969 r. znaleziono 2 duże fragmenty naczyń grubej roboty, niezdobionych (ryc. 46, 4), węgle drzewne, kości zwierzęce.

(SiM. t. 4, s. 107)

Opis

Położenie: 1100 m na pn. od Młynkowa, 100 m od lewego, wschodniego brzęgu Mogilnicy, przy wschodniej stronie drogi z Młynkowa do Wilczyna, na wysokim gliniastym wzgórzu otoczonym z trzech stron bagnem. Grodzisko stożkowate (?), czworoboczne. Wymiary górą: 22 m, wys. 13 m. Wg notatki w Muz. Arch. w Poznaniu długość boków grodziska przy podstawie wynosi 52 m, 42 m, 46 m oraz 35 m. Być może chodzi tu o grodzisko wyżynne ze słabo zachowanymi wałami, stąd zaliczono je błędnie do grupy grodzisk stożkowatych. Zawartość warstw kulturowych grodziska wyklucza możliwość powiązania go z późniejszymi obiektami stożkowatynri. W ścianach znaleziono dużo tłuczonych kamieni, węgiel drzewny oraz fragment bruku kamiennego. Na szczycie grodziska przy jego zewnętrznej krawędzi do pd. widnieją ślady wału o wys. do 0,60 m.

 (SiM. t. 4, s. 106-107)

-
Badania archeologiczne
Rok (rozpoczęcia)
Kierownik badań
Rodzaj badań
Miejsce przechowywania zbiorów
1877
-
badania wykopaliskowe
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
1969
-
badania weryfikacyjne
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Archiwalia
Rodzaj dokumentu
Nazwa instytucji
Sygnatura
zbiory
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
nr inw. 1969:56
Literatura
K. Hładyłowicz, Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku, 1932, s. 197.
J. Dylik, Analiza geograficznego położenia grodzisk i uwagi o osadnictwie wczesnohistorycznym Wielkopolski, 1936, s. 83.
W. Kowalenko, Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII wieku), 1938, s. 259.
J. Łopata, Grody i osadnictwo grodowe Ziemi Szamotulskiej we wczesnym średniowieczu (VI-XII w.) , [w:] Almanach Szamotulski, 1960, s. 30-44.
W. Hensel; Z. Hilczer-Kurnatowska, W. Hensel; Z. Hilczer-Kurnatowska, W. Hensel; Z. Hilczer-Kurnatowska, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, 1972 tom IV, s. 106-107.
Pozycja na mapie
COM_PANARCHEO_FRONTENT_LOCATION_ROUTE_FROM
COM_PANARCHEO_FRONTENT_LOCATION_ROUTE_SHOW
Zdjęcia stanowiska