Podstawowe informacje
Miejscowość
Batorz "Wały"
Województwo
lubelskie
Powiat
Janów Lubelski
Gmina
Batorz
Obszar AZP
86-81
Nr stanowiska w miejscowości
12
Nr stanowiska na obszarze
3
Forma terenowa
wysoczyzna
Pokrycie terenu
las, nieużytek
Chronologia
IX-X w.
Cechy
Forma
Stan zachowania
Powierzchnia całości
nieregularnie owalne?
zniszczone w części
2,5-3
Znaleziska
-
Opis

W Batorzu funkcjonują dwa obiekty – „Zamczysko” (Batorz stan. 5/1) i „Wały” (Batorz, stan. 12/3), którym przypisywana jest funkcja obronna. Oba położone są w niewielkiej odległości od siebie na lessowej wysoczyźnie porozcinanej wąwozami, którą od zachodu opływa rzeka Por – dopływ Wieprza. Pod względem geograficznym usytuowane są na pograniczu dwóch mezoregionów – Roztocza Zachodniego i Wzniesień Urzędowskich.

Batorz "Wały" (stan. 12/3) to obiekt o charakterze obronnym, który został odkryty w trakcie badań powierzchniowych realizowanych w 1997 r. w odległości około 150-200 m na północ od Zamczyska. Wówczas uznano go za pozostałości wczesnośredniowiecznej osady, gdyż przebieg wału nie był czytelny w terenie. Dopiero późniejsze wykonanie Numerycznego Modelu Terenu potwierdziło w tym miejscu obecność łukowatego nasypu o długości około 170 m odcinającego północną część wysoczyzny. Najpewniej właśnie ten obiekt został opisany przez Stworzyńskiego w XVIII wieku jako plac otoczony wałami położony „w blizkości” Zamczyska.
W 2007 roku przeprowadzono na stanowisku badania wykopaliskowe na znacznej powierzchni 171 arów. W ich trakcie odkryto 26 obiektów, głównie produkcyjnych (jamy, piecowiska) oraz pozostałości fos o szerokości ok. 5 m. Pozyskane materiały ruchome – głównie ceramika, datują grodzisko (?) na IX-X. Niezbędne są badania wykopaliskowe wału, które mogą kwestie funkcji i chronologii obiektu rozstrzygnąć.

Badania archeologiczne
Rok (rozpoczęcia)
Kierownik badań
Rodzaj badań
Miejsce przechowywania zbiorów
1997
Zbigniew Wichrowski
badania powierzchniowe
Muzeum Regionalne w Kraśniku
2006 - 2007
Zbigniew Wichrowski
badania ratownicze
Muzeum Regionalne w Kraśniku
Literatura
Z. Wichrowski, Batorz st. 13, pow. Janów Lubelski. Archeologiczne badania przedinwestycyjne w związku z budową ośrodka sportów zimowych (stok narciarski), 2008.
M. Florek, Grody plemienne południowej Lubelszczyzny, [w:] Grody z okresu plemiennego na Lubelszczyźnie, Skarby z Przeszłości, 2018 tom 19, s. 71-124.
Pozycja na mapie
Wyznacz trasę trasy z
Pokaż trasę
Zdjęcia stanowiska