Podstawowe informacje
Miejscowość
Biecz
Województwo
małopolskie
Powiat
gorlicki
Gmina
Biecz
Obszar AZP
110-69
Nr stanowiska w miejscowości
2
Nr stanowiska na obszarze
-
Forma terenowa
wzgórze
Pokrycie terenu
las
Chronologia
XI?, XII-XIII w.
Cechy
Forma
Stan zachowania
Powierzchnia całości
owalna
zły
-
Znaleziska

Fragmenty naczyń ceramicznych, przęślik z różowego łupku owruckiego, brązowa moneta bizantyńska Aleksego Komnena (1081-1118 r.).

Opis

Grodzisko położone jest na niewielkim wzgórzu o stromych stokach, położonym na lewym brzegu Ropy. Wysokość względna wzgórza zamkowego wynosiła ponad 35 m. Powierzchnia owalnego wypłaszczenia szczytowego, a więc zapewne całego grodu, wynosiła około  50 x 20 m. Od strony E, kilka m poniżej plateau, znajdowało się kolejne wypłaszczenie na stoku wzgórza o szerokości do 10 m. Nie jest jasne, czy było ono integralną częścią wczesnośredniowiecznego założenia obronnego, czy też należy je wiązać z okresem funkcjonowania średniowiecznego zamku.  

Według A. Kunysza miąższość nawarstwień wczesnośredniowiecznych i średniowiecznych wynosiła do 280 cm. Opracowanie wyników jego badań przez L. Lenarczyka wykazało, iż w wykopach (ar 2 ćw. C, ar 6 ćw. C, wyk. IV) natrafiono na wczesnośredniowieczną warstwę kulturową o miąższości dochodzącej do 1 m. W opisach brak danych o jej wewnętrznym zróżnicowaniu, jednak pojedyncze ryciny profili wskazują na taką możliwość. Na ćw. C ara 2 natrafiono pod warstwą wczesnośredniowieczną na rów o szerokości 1 m. (ob. I) i owalną jamę o długości ponad 1 m, które zalegały pod warstwą wczesnośredniowieczną. Obiekty te także wiązały się z wczesnośredniowieczną fazą zasiedlenia stanowiska.

 W trakcie dotychczas prowadzonych badań nie udało się rozpoznać konstrukcji wałów grodziska. A. Kunysz w wykopie IV (na krawędzi E stoku wzgórza, ograniczającej dolne plateau założenia obronnego) natrafił na „spalone konstrukcje drewniane”, które wiązał z odkrytymi obok nich fragmentami naczyń kultury łużyckiej. Nie można jednak całkiem wykluczyć, że w tym wypadku materiały łużyckie zalegały na wtórnym złożu, zaś konstrukcje drewniane wiązać należy z okresem funkcjonowania wczesnośredniowiecznego grodu lub średniowiecznego zamku. Usytuowanie tych reliktów zdaje się wskazywać, iż były to pozostałości jakiejś konstrukcji obronnej, a nie budynku mieszkalnego lub gospodarczego. Według relacji naocznego świadka w czasie silnych opadów deszczu w obrywach ziemi na zewnątrz murów zamku pokazywały się duże fragmenty zwęglonego drewna, być może rozwaliska wczesnośredniowiecznego wału.

Zabudowa: Brak dokładnych danych, A. Kunysz w trakcie badań ujawnił pod brukiem średniowiecznym wewnątrz murów obwodowych (związanym z okresem funkcjonowania zamku) ślady palenisk, słupków i plecionki, być może pozostałości drewnianej zabudowy wnętrza wczesnośredniowiecznego grodu.

Badania archeologiczne
Rok (rozpoczęcia)
Kierownik badań
Rodzaj badań
Miejsce przechowywania zbiorów
1956 - 1956
A. Żaki
badania wykopaliskowe
-
1956 - 1957
-
badania wykopaliskowe
-
1958 - 1958
A. Kunysz, J. Tur, J. Barut, T. Ślawski
badania powierzchniowe
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
1961 - 1961
A. Kunysz
badania powierzchniowe
-
1961 - 1961
-
badania wykopaliskowe
-
1961 - 1962
A. Kunysz
badania wykopaliskowe
-
1963 - 1963
A. Kunysz
badania wykopaliskowe
Muzeum w Bieczu
Literatura
J. Barut, Nad rzeką Ropą. Z dziejów Biecza, Gorlic i okolicy, 1962.
A. Kwolek, A. Kunysz, Badania archeologiczne w roku 1963 na terenie Podgrodzia i miasta lokacyjnego w Bieczu, [w:] Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 1963 tom 1963, s. 45-50.
A. Kunysz, Przyczynki archeologiczne do najdawniejszych dziejów Biecza, [w:] Biecz. Studia historyczne, 1963, s. 64-81.
A. Żaki, Biecz i kasztelania biecka w zaraniu dziejów. Szkic archeologiczno-historyczny, [w:] Biecz. Studia historyczne, 1963, s. 34-63.
A. Kunysz, Grodziska w województwie rzeszowskim, [w:] Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 1968 tom 1966, s. 41-43.
L. Lenarczyk, Materiały archeologiczne z Góry Zamkowej w Bieczu, [w:] Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 1984 tom 1976-1979, s. 143-170.
T. Ślawski, Biecz, 2001.
T. Ślawski, Biecz - szkice historyczne, 2002.
J. Poleski, Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca, 2004.
P. Kocańda, Historia i stan badań archeologicznych i archeologiczno-architektonicznych na terenie miasta Biecza, [w:] Młoda Humanistyka, 2018 tom 11 nr 1, s. 1-22.
Pozycja na mapie
COM_PANARCHEO_FRONTENT_LOCATION_ROUTE_FROM
COM_PANARCHEO_FRONTENT_LOCATION_ROUTE_SHOW
Zdjęcia stanowiska