Podstawowe informacje
Miejscowość
Człopa
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Wałcz
Gmina
Człopa
Obszar AZP
38-20
Nr stanowiska w miejscowości
1
Nr stanowiska na obszarze
-
Forma terenowa
-
Pokrycie terenu
las
Chronologia
XIII - XIV w,
Cechy
Forma
Stan zachowania
Powierzchnia całości
stożkowata
sobry
-
Znaleziska
-
Opis

Grodzisko zlokalizowane przy południowo-wschodnim brzegu jeziora Kamień, w zakolu wpadającego do niego strumyka, w odległości ok. 2 km na południowy-zachód od zabudowań Człopy. Obiekt ze wszystkich stron otaczają podmokłe łąki. Jedyne dojście lokalizowane jest od strony północno-zachodniej, gdzie znajduje się pasmo niewielkich wzniesień.

Grodzisko nizinne, stożkowate, usytuowane na niewielkim wzniesieniu, składające się z 3 elementów: właściwego stożka o stromych zboczach, fosy okalającej stożek i wału przylegającego bezpośrednio do fosy. Wał i fosa są najbardziej czytelne od strony zachodniej i północnej. W części wschodniej są zniwelowane. Szczytowa część nieregularnie owalnego stożka jest nieznacznie wklęsła.

Wymiary: podstawa grodziska (łącznie z wałem i fosą) - 95 x 100 m, podstawa stożka 13 x 21 m, wysokość stożka od lustra wody - 10 m, od dna fosy - 8,5 m.

Obiekt jest dość dobrze zachowany, tylko w części wschodniej wał z fosą są prawie całkowicie zniwelowane.

-
Badania archeologiczne
Rok (rozpoczęcia)
Kierownik badań
Rodzaj badań
Miejsce przechowywania zbiorów
1891
Hugo Conwentz, Kraus
badania pwoierzchniowe?
-
1926
Sandt
badania sondażowo-powierzchniowe
-
1962
Jerzy Olczak
badania powierzchniowe i sondażowe
-
Literatura
I. Bocheński, Historische Notizen über die Vorzeit des Deutsch-Kroner- und Netzedistrikts, [w:] Bericht über die Verwaltung der naturgeschichtlichen archeologischen und ethnologischen Sammlungen des Westpreussichen Provinzial-Museums, 1840, s. 16.
A. Berich, Amtlicher Bericht über die Verwaltung der naturgeschichtlichen vorgeschichtlichen u. volkskundlichen Sammlungen des westpreussischen Provinzial-Museums für das Jahr 1896, [w:] Amtlicher Bericht über die Verwaltung der naturgeschichtlichen vorgeschichtlichen u. volkskundlichen Sammlungen des Westpreussichen Provinzial-Museums, 1897 tom 17, s. 48.
?. Sandt, Denkmäler der Vorzeit im Deutsch-Kroner Lande, [w:] Heimatkalender für den Kreis Deutsch Krone, 1927 tom 15, s. 48-49.
?. Sandt, Die Ringwälle des Kreises Deutsch-Krone, [w:] Grenzmärkische Heimatblätter, 1927 tom 3 nr 1, s. 104-108.
W. Łęga, Kultura Pomorza we wczesnem średniowieczu na podstawie wykopalisk, 1930, s. 531.
R. Walczak, Z. Boras, A. Wędzki, Historia powiatu wałeckiego w zarysie, 1961, s. 28.
Pozycja na mapie
Wyznacz trasę trasy z
Pokaż trasę
Zdjęcia stanowiska