Portal atlasu grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski jest uzupełniany i dostosowywany do czytelnego odbioru w trakcie realizacji projektu. Ilość danych, które należałoby zamieścić przekroczyła najśmielsze wyobrażenia Autorów. Z tego też powodu oraz wobec konieczności ich ujednolicenia potencjalny odbiorca będzie skazany na obcowanie z chaosem wpisywanych przez różnych uczestników projektu i na różnych etapach badań danych. Na rok 2018 planowane jest ostateczne porządkowanie struktury bazy danych i jej zawartości. Pod koniec tego roku portal zostanie udostępniony w wersji, mamy nadzieję, bardziej atrakcyjnej.

Zdecydowaliśmy się jednak na udostępnienie bazy danych w trakcie jej tworzenia licząc na aktywny udział odbiorców i krytykę, która przyczyni się niewątpliwie do ulepszenia przedsięwzięcia.

Większość z wprowadzanych danych dotyczących wyników badań i dokonanych odkryć pozostanie niedostępna dla wszystkich odbiorców. Będzie można z nich korzystać jedynie za zgodą administratora portalu oraz autorów badań. Jest to niezbędne zarówno ze względu na przepisy o ochronie praw autorskich, jak i ze względów konserwatorskich, by nie przyczynić się do niszczenia obiektów przez tzw. poszukiwaczy skarbów.